Νομοθεσία – Οδηγοί

Νομοθεσία για το Νηπιαγωγείο:

Εγγραφές-μαθητών-τριών-στα-Νηπιαγωγεία-για-το-σχολικό-έτος-2023-24.

 1. Λειτουργία Σχολικών Μονάδων για το έτος 2022-2023- Οδηγίες για COVID-19 
 2. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2022 – 2023
 3. Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23
 4. Νόμος υπ’ αριθ. 1566/1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
 5. Λειτουργία Νηπιαγωγείων- Ενημέρωση και οδηγίες για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
 6. ΠΔ 200/1998 : (φεκ 161/1998) Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων
 7. Άρθρο 73 Ν.3518 ΦΕΚ 272Α
 8. ΠΔ 79/2017 – Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων
 9. Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. 
 10. Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση
 11. Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 12. Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 13. Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου

Οδηγοί για το Νηπιαγωγείο:

 1. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ)
 2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου 2020
 3. Νέο Σχολείο- Πρόγραμμα Σπουδών
 4. Οδηγός Νηπιαγωγού
 5. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου
 6. Οδηγός Γονέα
 7. Οδηγός Ολοήμερου
 8. Εργαστήρια Δεξιοτήτων- ΙΕΠ
 9. Οδηγοί Εκπαιδευτικών και Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό για όλες τις αναπηρίες
 10. Οδηγός Αγγλικών για το Νηπιαγωγείο