Λειτουργία Ολοήμερου & Διευρυμένου ΤμήματοςΛήψη αρχείου