Εργαστήρια δεξιοτήτων

 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/1705266884959536099

https://www.thinglink.com/scene/1706800324146102885

https://www.thinglink.com/scene/1712909532067267046

Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δράσεις των Εργαστηρίων δεξιοτήτων 

:Παρουσίαση των δράσεων για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-2022

 


Μετάβαση στο sway.office.com.