Σχέδιο Δράσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021-2022

Τη φετινή χρονιά εισάγονται στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια όλης της χώρας τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες, και προσαρμόζεται ανά ηλικία.
Οι θεματικές είναι οι εξής:
thematikes ana bathmida
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου μας αποφάσισε να ακολουθήσει το ακόλουθο Σχέδιο Δράσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020