Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2021-2022

kindergarden-clipart-4

Αγαπητοί γονείς,κηδεμόνες

 Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι  εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές γεννημένοι το 2016 και το 2017.

 » (συνέχεια…)

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου επιστρέφουμε στο σχολείο!

Αγαπητοί γονείς

Μετά την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 10969/2021 – ΦΕΚ 648/Β/20-2-2021 επιστρέφουμε τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στο νηπιαγωγείο μας με φυσική παρουσία .

Υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν όλα τα μέτρα του ΕΟΔΔΥ και επιπλέον τα μέτρα που έχουμε λάβει ξεχωριστά για το σχολείο μας.

Με την ευκαιρία αυτή εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

 » (συνέχεια…)