Ωράριο λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι:

Προσέλευση:

Πρόωρη υποδοχή ορισμένων μαθητών/τριών προαιρετικού πρωινού προγράμματος 7:45 – 8:00

Υποδοχή μαθητών/τριών υποχρεωτικού πρωινού και προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος 8:15 με 8:30

Αποχώρηση:

Αποχώρηση μαθητών/τριών υποχρεωτικού πρωινού προγράμματος 13:00

Αποχώρηση μαθητών/τριών προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος 16:00

Αποχώρηση μαθητών/τριών προαιρετικού διευρυμένου προγράμματος 17:30