Σχολικό έτος 2019-2020

Συκιώτου Δήμητρα,ΠΕ70,Δ/ντρια

Στάμος Ιωάννης,Φυσική Αγωγή,Υπ/ντής

Αβέλα Αναστασία,Α΄1

Πασχαλίδου Ουρανία,Α΄2

Τόπη Στέλλα,Β΄1

Ιωάννου Μαγδαληνή,Β΄2

Καλτσούνη Ξένη,Γ΄1

Καραπαναγιώτης Σπυρίδωνας,Γ΄2

Μαθηνού Μπραϊνώ,Δ΄1

Γεωργούλας Δημήτρης,Δ΄2

Λυρίτση Χάιδω,Ε΄1

Τζαβέλλα Ευαγγελία,Ε΄2

Σαμαρά Μαρία,Στ΄1

Οικονόμου Ελένη και Τραγάνης Ιωάννης,Στ΄2

Παναγιωτέλη Βασιλική,Αγγλικά

Βοργιανίτη Ελένη,Αγγλικά

Κατσάρης Ιωάννης,Φυσική Αγωγή

Μιτζέλος Ιωάννης,Εικαστικά

Μιχαλακόπουλος Κων/νος,Μουσική

Μανωλοπούλου Βασιλική (μέχρι Οκτώβριο),Τμήμα Ένταξης

Καπνιά Βανέσα (μέχρι τέλος Οκτωβρίου),Ενισχυτική Διδασκαλία

Κατσιώτη Καλλιόπη,Τάξη Υποδοχής