Ενημέρωση για την εξ αποστάσεως εκπ/ση.

Αγαπητοί μαθητές και γονείς!

Επειδή αναρωτιέστε τι γίνεται σχετικά με την εξ αποστάσεως στήριξη των μαθητών, σας ενημερώνουμε σχετικά.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ζωντανή  διδασκαλία.
Οι μαθητές μας αποτελούν ενιαίο σύνολο τμήματος ανά τάξη και συνεπώς αντιμετωπίζονται ως σύνολο μαθητών και όχι ατομικά, που σημαίνει ότι προσπαθούμε να έχουν όλοι οι μαθητές του τμήματος τη δυνατότητα ως προς την εξ αποστάσεως στήριξη και όχι μόνο 2-3 μαθητές.
Η διαδικασία δεν είναι εύκολη γιατί απαιτείται συντονισμός και υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτό κάνουμε.

 

Υπάρχουν δύο πλατφόρμες του Υπουργείου για τη δημιουργία ψηφιακών τάξεων.Η eclass.sch.gr και η e-me.edu.gr.

Κάποιοι δάσκαλοι επιλέγουν ,σύμφωνα με τις δυνατότητες και τον εξοπλισμό που έχουν, να δημιουργήσουν ψηφιακή τάξη και κάποιοι να επικοινωνούν μέσω email με τους μαθητές τους.Και οι δύο παραπάνω τρόποι είναι αποδεκτοί και ανήκουν στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Για να μπορέσουν οι μαθητές να παρακολουθούν τα ψηφιακά μαθήματα πρέπει εγγραφούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Έπειτα με τους κωδικούς τους (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) θα εγγραφούν στις παραπάνω πλατφόρμες και θα αναζητήσουν τα μαθήματα της τάξης τους.

Εκεί θα πρέπει αν το μάθημα είναι κλειδωμένο να εγγραφούν στο μάθημα που θα επιλέξουν και στο αναδυόμενο παράθυρο να γράψουν το λόγο.( Επιθυμώ να παρακολουθήσω το μάθημα).

Θα το δει ο εκπ/κός και θα κάνει το μαθητή αποδεκτό.

Κρατήστε και αποθηκεύστε τους κωδικούς σας και μην τους γνωστοποιείτε σε τρίτους.

Καλή Επιτυχία!

Θα επανέλθω με περισσότερες πληροφορίες.

Η Δ/ντρια του σχολείου.

Συκιώτου Δήμητρα