Σχολικό έτος 2018-2019

Συκιώτου Δήμητρα,Δ/ντρια

Στάμος Ιωάννης,Φυσική Αγωγή,Υπ/ντής

Γκαντζώρα Ευαγγελία Α΄1

Τσιτόγλου Μιρέλα Α΄2

Ιωάννου Μαγδαληνή Β΄1

Καραπαναγιώτης Σπύρος,Β΄2

Μαθηνού Μπραϊνώ Γ΄1

Γεωργούλας Δημήτριος Γ’2

Γουδετσίδης Ιωάννης Δ΄1

Τριχιά Αποστολία Δ΄2

Σαμαρά Μαρία Ε΄1

Τζαβέλλα Ευαγγελία Ε΄2

Λυρίτση Χάιδω Στ΄1

Καλτσούνη Ξένη,Στ΄2

Παναγιωτέλη Βασιλική ,Αγγλικά

Βοργιανίτη Ελένη,Αγγλικά

Αργυριάδου Φωτεινή,Φυσική Αγωγή

Μιτζέλος Ιωάννης,Εικαστικά

Χρυσάγη Μαρία,Μουσική

Τσακίρης Παντελής,Πληροφορική

Μαντούκου Ευαγγελία,Γερμανικά

Μανωλής Σπύρος,Τμήμα Ένταξης

Φωτεινού Αγορή,Τάξη Υποδοχής