Αφίσα και λογότυπο για τη σχολική βιβλιοθήκη-Νοέμβριος 2020

1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου

“Αφίσα και λογότυπο για τη σχολική βιβλιοθήκη .”

Αγαπητοί μαθητές

Σας καλούμε να σκεφτείτε ένα όνομα για τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας και να ζωγραφίσετε μία αφίσα με θέμα τη βιβλιοθήκη μας.

Η παραπάνω εργασία μπορεί να γίνει ομαδικά. Δηλαδή  να κάνετε μία ομάδα με συμμαθητές σας , να συζητήσετε και να σκεφτείτε ένα όνομα που θα αποτελέσει το λογότυπο της βιβλιοθήκης μας. Έπειτα να δημιουργήσετε μία αφίσα με θέμα τη βιβλιοθήκη μας.

Η αφίσα θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1.Την ονομασία του σχολείου (π.χ 1ο  Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου) και το όνομα που θα επιλεγεί για τη βιβλιοθήκη του. 

  1. Η δημιουργία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη.
  2. Η τεχνική της δημιουργίας είναι ελεύθερη: εικόνες, σκίτσα, ζωγραφική, κολάζ, τεχνική graffiti κ.ά.
  3. Μπορεί να δημιουργηθεί με χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και να σχεδιαστεί στον υπολογιστή ή στο χέρι.
  4. Τα γραφικά των αφισών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ή να περιέχουν εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, διακριτικά γνωρίσματα, φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία από το διαδίκτυο.

 

Τα έργα πρέπει να παραδοθούν στο/στη  δάσκαλο /δασκάλα της τάξης σας μέχρι στις  30 Νοεμβρίου.