Σχολικό έτος: 2020-2021

 1. Δ/ντρια:Συκιώτου Δήμητρα,ΠΕ 70
 2. Α΄1:Ιωάννου Μαγδαληνή
 3. Α΄2:Βεντίστα Μαρία
 4. Α΄3:Τραγάνης Ιωάννης
 5. Β΄1:Αβέλα Αναστασία
 6. Β΄2:Πασχαλίδου Ουρανία
 7. Γ΄1:Καραπαναγιώτης Σπυρίδωνας
 8. Γ΄2:Τσιγαρίδα Αγορίτσα
 9. Δ΄1:Μαθηνού Μπραϊνώ
 10. Δ΄2:Θεοδοσίου Ευθυμία
 11. Ε΄1:Σαμαρά Μαρινέλα
 12. Ε΄2:Σιούρας Αθανάσιος
 13. Στ΄1:Πίκλας Ιωάννης
 14. Στ΄2:Τζαβέλλα Ευαγγελία
 15. Εκπ/κός Φ. Αγωγής:Στάμος Ιωάννης, Υπ/ντής
 16. Εκπ/κός Φ. Αγωγής:Γιούρσης Πέτρος
 17. Εκπκός Αγγλικής Γλώσσας:Παναγιωτέλη Βασιλική
 18. Εκπκός Αγγλικής Γλώσσας: Βοργιανίτη Ελένη
 19. Εκπ/κός Γαλλικής Γλώσας: Κουτσιβίτη Ηλέκτρα
 20. Εκπ/κός Γερμανικής Γλώσσας: Γεωργακοπούλου Ιωάννα
 21. Εκπ/κός Εικαστικών:Μιτζέλος Ιωάννης
 22. Εκπ/κός Μουσικής: Χρυσάγη Μαρία
 23. Τμήμα Ένταξης: Ξηρακιά Παρασκευή
 24. Τάξη Υποδοχής: Λιόλιου Γεωργία
 25. Τάξη Υποδοχής:Δαϊκοποϋλου Ευαγγελία