Ενημερωτική αξιολογική συνάντηση γονέων

Ενημερωτική αξιολογική συνάντηση γονέων μέσω τηλεδιάσκεψης για το Erasmus+ έργο

“How to talk about intercultural education – intercultural competences” . Erasmus KA2 Αρ. Σύμβασης Έργου: 2018-1-DE03-KA229-047257_2

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που συμμετείχαν στην τελική ενημερωτική συνάντηση για το έργο Εράσμους στο όποιο συμμετείχε το σχολείο μας. Ευχαριστούμε και όλους τους γονείς που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου συνεργάστηκαν γόνιμα και ουσιαστικά για την υλοποίησή του. Η επιτυχία του έργου διαφαίνεται και μέσω του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι γονείς καθώς απεικονίζει τη θετική τους στάση αλλά και τη διάθεσή τους για τη συνέχιση τέτοιων προσπαθειών

 

Tελική συνάντηση του έργου Erasmus Ka2

Η τελική συνάντηση του έργου Erasmus Ka2 με τίτλο How to talk about intercultural education-intercultural competences πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 2 εως 4 Φεβρουαρίου 2021.

Πλήρη παρουσίαση των δραστηριοτήτων του έργου μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο του twinspace του έργου πατώντας εδώ

Η ολοκλήρωση του έργου μας βρίσκει όλους πιο ευαισθητοποιημένους στα θέματα της διαπολιτισμικότητας. Κοινή άποψη όλων των συμμετεχόντων και από τις 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Σουηδία) είναι ότι κατά τη διάρκεια των 30 μηνών της συνεργασίας μας έχουμε καταφέρει τα πρώτα βασικά και προς την σωστή κατεύθυνση βήματα ώστε να μπορούμε πλέον να ισχυριζόμαστε ότι εργαζόμαστε και σκεφτόμαστε διαπολιτισμικά, προς όφελος κυρίως των παιδιών αλλά και των γονιών και των εκπαιδευτικών.

Ένα από τα παραγόμενα έργα αυτής της συνεργασίας είναι και η κοινή ιστορία που δημιουργήσαν τα παιδιά από όλα τα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία. Η σημαντικότητα και η ιδιαιτερότητά της βρίσκεται στο γεγονός ότι όλοι οι χαρακτήρες της ιστορίας είναι ήρωες από ιστορίες της κάθε χώρας ξεχωριστά που τα παιδιά γνώρισαν κατά τη διάρκεια του έργου. Στη συνέχεια επέλεξαν αυτούς τους ήρωες και τους ένωσαν σε μια νέα πρωτότυπη ιστορία που μόνα τους δημιουργήσαν και εικονογράφησαν.

Ένα επιπλέον διαπολιτισμικό στοιχείο της ιστορίας είναι ότι έχει μεταφραστεί και μπορεί να διαβαστεί σε 5 γλώσσεςΛήψη αρχείου

 

Ευχαριστούμε όλους όσους συνεργάστηκαν σε αυτό το έργο και με την συμμετοχή τους συνέβαλλαν στην υλοποίηση και ολοκλήρωσή του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα παιδιά και τους γονείς του σχολείου μας που στήριξαν την προσπάθεια αυτή…….Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Απολογισμός και συμπεράσματα του έργου Erasmus Ka2 2018-1-DE03- KA229-047257 με τίτλο “How to talk about intercultural education – intercultural competences in the preschool pedagogy”Λήψη αρχείου