Επικοινωνία

Προϊσταμένη:Φανουργιάκη Άννα

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 43, Ρέθυμνο 741 00

Τηλ.σχολείου :2831022467

Email  σχολείου :mail@13nip-rethymn.reth.sch.gr

Ιστοσελίδα : https://13nipiagogeioreth.weebly.com/