Εθνικές και Ευρωπαικές ετικέτες ποιότητας 2021-22

Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε το  σχολικό  έτος  2021-22  στα προγράμματα etwinning : “Nature, my friend”,«Traveling with a time machine” ,«Water Workshop” και  “Κόκκινη κλωστή δεμένη, δεξιότητες γυρεύει! #SkillsLabs”

Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας για το 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου και τα έργα eTwinning “Traveling with a time machine” και Water Workshop.Ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν! Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε !!!
ετ2
ΕΤΙΚΈΤΑ

Ανακοινώθηκαν  μέχρι τώρα οι  εθνικές ετικέτες ποιότητας  για τα 3  έργα  μας ενώ αναμένονται σύντομα και οι ευρωπαϊκές !

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μας για την όμορφη συνεργασία  ,στους γονείς για την πολύτιμη στήριξη και βοήθεια τους  και φυσικά  στα παιδάκια μας για τα  όμορφα ταξίδια που ζήσαμε μαζί !

.jpg

μαθητες11ν

2ν

1 Αντιγραφή

2 Αντιγραφή

Αντιγραφή2

Traveling with a time machine Oktober 2021

Τελική  παρουσίαση του έργου μας !

Το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στο eTwinning έργο «Τraveling with a time machine» «Ταξιδεύοντας με τη μηχανή του χρόνου» που θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2021 ως τον Φεβρουάριο του 2022. Στο έργο συμμετέχουμε 6 σχολεία της Ελλάδας και 8 σχολεία της Τουρκίας. 

Σχετικά με το έργο

Στην προσχολική περίοδο, τα παιδιά θα έχουν αποκτήσει πολλές μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες με τις πλούσιες εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στην καθημερινή τους ζωή. Η έννοια του χρόνου διαμορφώνεται στα πρώτα 6 χρόνια της ζωής ανάλογα με την πνευματική ανάπτυξη και εμπειρία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρείται ταχεία πρόοδος στα παιδιά όσον αφορά τις σωματικές, ψυχικές, συναισθηματικές και κοινωνικές πτυχές. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, καταγράφει όλα όσα βλέπει γύρω του στο μυαλό του, αρχίζει να τα βγάζει νόημα και να τα ταξινομεί. Αρχίζει να διαμορφώνει την ικανότητα κατανόησής του με συγκεκριμένες (ορατές) έννοιες. Για να υποστηρίξει την ανάπτυξη, το παιδί ενθαρρύνεται να περιγράψει γεγονότα που έχουν συμβεί και θα συμβούν στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

ΣΤΟΧΟΙ

Να εμπλέκονται οι  μαθητές και να μαθαίνουν ενεργώντας.

Να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Να αναπτύσσουν δεξιότητες δημιουργικής σκέψης και σχεδίασης.

Να παρέχει στους μαθητές δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Να προκαλέσει περιέργεια στους μαθητές.

Να μπορέσουν να μάθουν από τους συνομηλίκους τους.

Οι μαθητές να αναπτύσσουν δεξιότητες αναλυτικής σκέψης.

Να μπορέσουν οι μαθητές να κάνουν έρευνα.

Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και την ικανότητα για καινοτομία, πρωτοβουλία.

Για την ανάπτυξη ατόμων που μπορούν να παράγουν λύσεις σε προβλήματα ζωής με βάση τη γνώση και να αναπτύσσουν προϊόντα κατάλληλα για τη λύση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο μας στοχεύει να υλοποιηθεί μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022 και το σχέδιο εργασίας προγραμματίζεται να εκπονηθεί σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου. Το έργο μας στοχεύει να υλοποιηθεί μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022 και το σχέδιο εργασίας προγραμματίζεται να εκπονηθεί σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.

Οι μαθητές μέσω παιδοκεντρικών δραστηριοτήτων θα κατανοήσουν την έννοια του χρόνου.

Θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν τη μηχανή του χρόνου για να διερευνήσουν την έννοια του χρόνου στο παρελθόν-παρόν-μέλλον.

Ημέρα-νύχτα, μήνες-εποχές, η κίνηση της Γης θα γίνει κατανοητή μέσω πειραμάτων.

Μέσα από δραστηριότητες εξερεύνησης και πειραματισμού θα ανακαλύψουν τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μετρούν το χρόνο.

Οι δραστηριότητες τέχνης και παιχνιδιού θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου και θα ενισχύσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ τους.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να μπορέσει το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες έρευνας, έρευνας και παρατήρησης, να δημιουργήσει στέρεες επιστημονικές βάσεις και να μάθει να σκέφτεται επιστημονικά στα προσχολικά χρόνια.

Δεξιότητες των παιδιών του 21ου αιώνα (επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, συνεργασία και κριτική σκέψη, ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες αυτοπεποίθησης).