Ανακοινώσεις

clipart of cartoon kindergarten kids

Εγγραφές νηπίων/προνηπίων
σχολική χρονιά 2022/2023

Πληροφορίες για τις εγγραφές θα δίνονται από το 13ο νηπιαγωγείο Ρεθύμνου
από 1 μέχρι και 20 Μαρτίου 
τις παρακάτω ώρες : 07.30π.μ. -07.45μ.μ. και 13.00- 13.30 καθημερινά στο τηλέφωνο  2831022467
Σχολική Περιφέρεια 13ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου 

H περιοχή των ορίων του περικλείεται από τις οδούς:
Δυτικά:
Οδός 21ης Μαΐου 1941 (ανατολική πλευρά – μονοί αριθμοί), και η Κ. Παπαδάκη (ανατολική πλευρά).
Νότια: Οδός Ν. Ξυλούρη (ολόκληρη), Καποδιστρίου από γωνία με Θεοτοκοπούλου έως Γ. Παπανικολάου (ολόκληρη – μονοί και ζυγοί αριθμοί)
Ανατολικά: Τμήμα της οδού Παπανικολάου από γωνία με Καποδιστρίου έως Μ. Πορτάλιου (ολόκληρο – μονοί και ζυγοί αριθμοί), τμήμα της Μ. Πορτάλιου από Παπανικολάου έως Αγγ. Σικελιανού (ολόκληρο), και η Αγγ. Σικελιανού ολόκληρη έως την παραλιακή οδό Σ. Βενιζέλου.Βόρεια: Οδός Σοφοκλή Βενιζέλου (ολόκληρη) από γωνία 21ης Μαΐου 1941 (ανατολική πλευρά) έως Αγγ. Σικελιανού.
Πιο συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε ότι στο 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου (το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου) εγγράφονται τα παιδιά από τις παρακάτω οδούς:
Καποδιστρίου 1-35 και 2-26
Θεοτοκοπούλου 1-11 και 2-6 (μέχρι το ύψος της Καποδιστρίου)
Ξυλούρη 1-9 Κ,
Παπαδάκη ανατολική πλευρά

21 Μαΐου 1941 μονοί αριθμοί
Σ. Βενιζέλου 39-52
Εμμ. Πορτάλιου (από τα Παιδικά Όνειρα μέχρι το σινεμά Παντελή)
Τσάκωνα
Κύπρου
Παπαδουράκη 1-8
Παπαναστασίου
Σβάιτσερ
Παπανικολάου 1-5
Άγγελου Σικελιανού