Το σχολείο μας

Το 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 1996  και λειτούργησε αρχικά σε νοικιασμένο χώρο στην οδό Καποδιστρίου 55, στην Καλλιθέα, σαν μονοθέσιο κλασικό νηπιαγωγείο.Στη συνέχεια, το 2010 μετεστεγάστηκε στο χώρο του πρώην 14ου Δημοτικού σχολείου,  στην οδό Καποδιστρίου 43, στον οποίο συστεγάζεται μέχρι και σήμερα με το 9ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου. Την ίδια χρονιά έγινε η μετατροπή του σε ολοήμερο νηπιαγωγείο. Το  2011  με σχετική Υ.Α. προάγεται  από Μονοθέσιο σε Διθέσιο  Νηπιαγωγείο.

Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός χαρούμενου, δημοκρατικού σχολείου, στο οποίο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς θα συνεργάζονται με ζήλο ,ελευθερία και δημιουργικότητα, μέσα σε ένα κλίμα αλληλεπίδρασης και  δημοκρατικότητας. Ενός ανοιχτού στην κοινωνία σχολείου το οποίο μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, καλό προγραμματισμό και αρμονική συνεργασία μεταξύ γονιών – σχολείου θα στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά και στη κοινωνικοσυναισθηματική και ψυχοκινητική του ολοκλήρωση, παρέχοντάς του τα εφόδια να χαίρεται το παρόν και να προετοιμαστεί κατάλληλα για το μέλλον.

Οι μαθητές αξιοποιώντας τις ικανότητες τους θα μάθουν πώς να μαθαίνουν, πώς να εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν, πώς να συνεργάζονται και να συνυπάρχουν με τους άλλους ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες σε ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον ασφάλειας,αποδοχής και αναγνώρισης.Μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση, τη βιωματική εκπαίδευση, τη χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και την αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών και ψηφιακών εργαλείων έχουμε ως στόχο να καλλιεργήσουμε τη συνεργασία ,τη δημιουργικότητα ,την επικοινωνία και την κριτική σκέψη ώστε να προάγουμε τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη κοινωνία του 21ου αιώνα.

13th Kindergarten of Rethymno

​Το τρέχον σχολικό έτος  2023-24 λειτουργούν δύο τμήματα Υποχρεωτικού προγράμματος και δυο τμήματα  Προαιρετικού ολοήμερου .
Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν :

  • Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:  Υπεύθυνη νηπιαγωγός κ.  Αντωνακοπούλου Στέλλα 
  • 1ο Βασικό Υποχρεωτικό τμήμα:  Υπεύθυνη νηπιαγωγός κ.  Αντωνακοπούλου Στέλλα 
  • 2ο Βασικό  Υποχρεωτικό Τμήμα: Υπεύθυνη νηπιαγωγός κ. Mετζάκη Ελένη
  • Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα 1:  Υπεύθυνη νηπιαγωγός κ. Γεωργία Εμμανουήλ
  • Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα 2 : Υπεύθυνη νηπιαγωγός κ. Φανουργιάκη Άννα (εκτελεί χρέη Προϊσταμένης)
  • Λέγγα Ηλιάνα, ΠΕ60 ΕΑΕ
  • Γεροντάκη Αναστασία ,ΠΕ60 ΕΑΕ
  • Γαρεφαλάκη Σοφία,σχολική νοσηλεύτρια εκπαιδευτικός Πε87.02
  • Τσαλουχίδου Μαριάνθη  ,Εκπαιδευτικός Αγγλικών ΠΕ06