Κόκκινη κλωστή δεμένη, δεξιότητες γυρεύει!!!

Το Νηπιαγωγείο μας  συμμετέχει το σχολικό έτος 2021-22 σε ένα έργο  eTwinning  με τίτλο: “Κόκκινη κλωστή δεμένη, δεξιότητες γυρεύει!!! “

Σχετικά με το έργο

Στο έργο αυτό θα ασχοληθούμε με τα κλασικά παραμύθια, όπου οι ήρωες των παραμυθιών θα κληθούν να έρθουν πιο κοντά στην πραγματικότητα που ζούμε και να περάσουν μηνύματα οικολογικά, κοινωνικής ενσυναίσθησης κλπ και να βοηθήσουν τα παιδιά να καλλιεργήσουν δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα (συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα), δεξιότητες του νου(ρουτίνες σκέψης). Οι ήρωες των παραμυθιών θα αναθέτουν στα παιδιά κάθε φορά μια αποστολή κι αυτά θα αναζητήσουν τρόπους να ολοκληρώσουν τις αποστολές τους, αλληλεπιδρώντας με τα άλλα μέλη της ομάδας.
Το πρόγραμμά μας φιλοδοξεί να προάγει τη φιλαναγνωσία και παράλληλα την κριτική σκέψη, την ανάπτυξη της φαντασίας και την ενίσχυση γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μας.
Το έργο δίνει έμφαση σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, στην παράλληλη χρήση συμβατικών μέσων διδασκαλίας και μέσων από το χώρο των ΤΠΕ και στην χρήση ποικιλίας τεχνικών και δραστηριοτήτων όπως η δημιουργία εννοιολογικών χαρτών κλπ

Στόχοι

· Να εντοπίσουν και να κατανοήσουν την υπερβολή που υπάρχει στη σκιαγράφηση των ηρώων στα κλασικά παραμύθια, αλλά και την παρουσίαση ζώων με ανθρώπινα χαρακτηριστικά (ανιμισμός).
· Να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με συνομήλικους πέρα από τα όρια του σχολείου τους με τη χρήση των ΤΠΕ.
· Να καλλιεργήσουν οικολογική συνείδηση.
· Να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν το δικό τους παραμύθι.
· Να χρησιμοποιούν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος.
· Να εισαχθούν στην αλγοριθμική και υπολογιστική σκέψη μέσα από δραστηριότητες ρομποτικής.
· Να γνωρίσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και να τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια για πειραματισμό και παραγωγή έργων.
· Να δώσουν άλλη διάσταση στα κλασικά παραμύθια τροποποιώντας τα με βάση την πραγματικότητα που βιώνουν.
· Να αναζητήσουν μέσα από τα παραμύθια αξίες, όπως ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανθρώπων και της φύσης, η ελευθερία κλπ

Διαδικασία της εργασίας

Κάθε νηπιαγωγείο θα έχει ευελιξία στον τρόπο που θα επιλέξει να εργαστεί ανάλογα με την σύνθεση της ομάδας, τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις εμπειρίες τους. Το παραγόμενο υλικό (ζωγραφιές, ιστογράμματα, παρουσιάσεις, βίντεο κλπ) που θα προκύπτει στην πορεία υλοποίησης, θα αναρτάται στο twinspace του έργου έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ροή και ενημέρωση αλλά και ανταλλαγή ιδεών. Επιπλέον θα υπάρχει πιο άμεση τακτική επικοινωνία των συνεργατών.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Γνωριμία σχολείων και μαθητών. Αναζήτηση τίτλου έργου και δημιουργία μασκότ και λογότυπου.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Γνωριμία με τα μέρη του υπολογιστή, εισαγωγή στον προγραμματισμό, Ρομποτική, Συμμετοχή στην εβδομάδα κώδικα, (Δημιουργώ και Καινοτομώ, Δημιουργική σκέψη και Πρωτοβουλία)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Δικαιώματα (Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ: Προστασία της φύσης (Φροντίζω το Περιβάλλον)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ: Ασφάλεια (Ζω καλύτερα – Ευ ζην)
ΙΟΥΝΙΟΣ: Αξιολόγηση και διάχυση.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ως τελικό προϊόν του έργου προβλέπεται η δημιουργία ενός συνεργατικού παραμυθιού από τα ίδια τα παιδιά. Κάθε νηπιαγωγείο θα συνεχίσει την ψηφιακή ιστορία, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου και του σχολείου και θα παρουσιαστεί στους γονείς σε ανοιχτή εκδήλωση που θα οργανωθεί για το σκοπό αυτό και να δημοσιοποιηθεί περεταίρω σε Μ.Μ.Ε και σχολικές εφημερίδες. Επίσης, θα δημιουργηθούν συνεργατικές αφίσες, λογότυπο, παραμυθοτράγουδο και επιτραπέζια παιχνίδια με τη συμμετοχή όλων των σχολείων και τα σχολεία θα συμμετέχουν σε δράσεις ρομποτικής (code week, WRO HELLAS και δράσεις του bravo school και όλες οι δράσεις θα κοινοποιηθούν στους γονείς και τη τοπική κοινωνία.

Εθνικές ετικέτες ποιότητας

Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε τα  σχολικά έτη  2019-20 και  2020-21 σε προγράμματα etwinning .Xτες και σήμερα  ανακοινώθηκαν οι  εθνικές ετικέτες ποιότητας  για τα έργα:Autumn Festival in My Country Journey to shapes island,world children ‘scouncil,Let’s play every day, Four Seasons In Europe / Avrupa’da Dört Mevsim ενώ αναμένονται σύντομα και οι ευρωπαϊκές !

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μας  ,στους γονείς για την πολύτιμη στήριξη και βοήθεια τους στη δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και φυσικά  στα παιδάκια μας για τα  όμορφα ταξίδια που ζήσαμε μαζί !

 

 

Και στις 28 Οκτωβρίου λάβαμε τις ευρωπαϊκές

 

 

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους μαθητές των Νηπιαγωγείων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), με τον  οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση  στις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)  (https://www.sch.gr/services).

Η δημιουργία λογαριασμού για τους μαθητές μπορεί να  γίνει είτε από τον γονέα/κηδεμόνα είτε από το σχολείο (με την σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα).

Δημιουργία λογαριασμού μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα

  • Η εγγραφή γίνεται από τη σελίδα  https://register.sch.gr/students   Στην ίδια σελίδα μπορεί αν φτάσει κάποιος από την πύλη του ΠΣΔ www.sch.gr ακολουθώντας το σύνδεσμο «Εγγραφή».
  • Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/τριας.  Στη σελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε η εγγραφή να είναι επιτυχής. Δείτε αναλυτικά τον οδηγό έγγραφής: https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf
  • Απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του μαθητή.  Στους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου, Α Γυμνασίου και Α Λυκείου το σχολείο μπορεί να φροντίσει για την γνωστοποίηση του Αριθμού Μητρώου των αντίστοιχων μαθητών. Για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων ο αριθμός αυτός αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των μαθητών του προηγούμενου έτους.
  • Συνιστούμε στον γονέα/κηδεμόνα την αναγκαιότητα ορθής αναγραφής της διεύθυνσης email του καθώς επίσης και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
  • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα αποσταλεί email με τα στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση.

Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού από το σχολείο σε περίπτωση αδυναμίας του κηδεμόνα:

Το ξεκίνημά μας

Η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο μας ξεκίνησε όμορφα, γεμάτη γέλια, παιχνίδια  και χαρά.

Τα παιδιά γνώρισαν τους νέους φίλους τους, ζωγράφισαν,  άκουσαν αστείες ιστορίες, έφτιαξαν τις ομάδες καθηκόντων τους, έπαιξαν και τραγούδησαν.

Καλωσόρισμα !

Με χαρά προσμένουμε να υποδεχτούμε τους μικρούς μας  μαθητές μας, στον χώρο του νηπιαγωγείου μας!Ευχόμαστε μια όμορφη και δημιουργική χρονιά σε όλους  γεμάτη υγεία και ασφάλεια !

Αγιασμός 2021

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγιασμός  θα πραγματοποιηθεί  την ερχόμενη Δευτέρα  13 Σεπτεμβρίου 2021 στην αυλή  του νηπιαγωγείου μας στις 8.30 π.μ.
Σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω:
1. Κάθε μαθητής να συνοδεύεται μόνο από ένα ενήλικα για να αποφύγουμε το συγχρωτισμό.
2. Να φοράμε όλοι μάσκες -μικροί και μεγάλοι
3. Να κρατάμε αποστάσεις για την ασφάλεια όλων μας!
Η  προσέλευση των παιδιών θα πραγματοποιηθεί στις 8.20 για να γίνει ο έλεγχος των self  τεστ.

Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου.Τα παιδιά αυτά θα επιδείξουν  βεβαίωση νόσησης.
Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη  βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα.Ο δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ.
Ενημερώνουμε  όσον αφορά τη διαδικασία διεξαγωγής  του self test τους νέους γονείς του νηπιαγωγείου μας ότι  μετά την εξαγωγή αποτελέσματος του self test :
α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.


Μπορείτε να δείτε εδώ την παρουσίαση συναδέλφου για τη δήλωση self test  στην πλατφόρμα.


Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.
Αν δεν έχετε εκτυπωτή στο σπίτι σας, μπορείτε να συμπληρώσετε και να υπογράψετε το υπόδειγμα σχολικής κάρτας του μαθητή/τριας και χειρόγραφα.Είναι απαραίτητο σύμφωνα με οδηγίες που λάβαμε να αναγράφεται πάντα ο κωδικός  της  δήλωσης στην πλατφόρμα  στην χειρόγραφη αίτηση  που θα προσκομίζετε στο σχολείο !


Υπόδειγμα χειρόγραφης αίτησης https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf

Το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 18.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των γονέων από τις νηπιαγωγούς για θέματα λειτουργίας του σχολείου  στον α;yλειο χώρο μας !Kατά την απογευματινή συνάντηση μας  μετά την ενημέρωση που αναφέραμε θα γίνει η ανάδειξη νέου Δ.Σ. του συλλόγου γονέων

Θερμή παράκληση να συμμετέχει σε αυτή ένας γονέας από κάθε παιδί τηρώντας τα μέτρα για τον covid 19.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και σας ευχόμαστε Καλή σχολική χρονιά με υγεία.

Η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Φανουργιάκη Άννα
και οι νηπιαγωγοί  Αντωνακοπούλου Στέλλα και Βερίγου Γεωργία

Ενημέρωση Γονέων

Αγαπητοί γονείς καλημέρα σας !Καλή σχολική χρονιά με υγεία !

Σας ενημερώνουμε για την ανακοίνωση του  πανελλήνιου φαρμακευτικού συλλόγου  και παρακαλούμε θερμά να να διαβάσετε την ανακοίνωση των  γραφείων Τύπου των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας  πατώντας στο λίνκ που ακολουθεί  σχετικά με την προσέλευση αλλά και την προμήθεια των(self) τεστ

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά την κ.Άννα Ελευθεριάδου- Γκίκα αντιδήμαρχο Παιδείας ,Δια βίου Μάθησης και Κοινωνικης Πολιτικής ,το Τμήμα Παιδείας και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την τοποθέτηση 2 ξύλινων παιχνιδιών και για τη διαμόρφωση των αυλειων χωρων των σχολειων μας .Ένα αίτημα  13 χρόνων  του νηπιαγωγείου μας πραγματοποιήθηκε και περιμένουμε με ανυπομονησία τα παιδάκια μας να τα χαρούν .

Ευχαριστούμε επίσης τους συναδέλφους του 13ου και 9ου νηπιαγωγείων Ρεθύμνου  που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και βοήθησαν να ζωντανέψει με χρώματα η μπροστινή μας αυλή !

Η Προϊσταμένη του 13ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου