Σχέδιο δράσης Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη «Τα δικαιώματά μας»

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Επιμέρους Θεματικές Ενότητες  Υποενότητες:

Ανθρώπινα δικαιώματα : «Τα δικαιώματά μας»Λήψη αρχείου

Τα παιδιά μιλούν για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια του σχεδίου δράσης “Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη «Τα δικαιώματά μας».

image video