«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη σχετικά με θέματα covid-19»

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας διοργανώνουν τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων covid-19 »

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 από τις 12:00 έως τις 14:00 και καλούνται να πάρουν μέρος οι Υπεύθυνοι/ες Covid-19 (ο ορισμός των οποίων αναφέρεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 6 της απόφασης υπ’. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339-  ΦΕΚ 3780/08.09.2020, τεύχος Β), οι Διευθυντές/ριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊστάμενοι/Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων οι οποίοι δεν παρακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με το ίδιο θέμα. Σε περίπτωση κωλύματος δύναται να παρευρεθεί τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο. Προκειμένου να πάρετε μέρος, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/6R3VLRgr7iMJzX4Y7

ώστε να αποσταλεί στα e-mail σας ο σχετικός υπερσύνδεσμος . Για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Webex. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή σας δεν είναι απαραίτητη η λήψη και εγκατάσταση της αντίστοιχης εφαρμογής, καθώς η πρόσβαση σας μπορεί να γίνει και μέσω φυλλομετρητή (browser). Για την αποτελεσματική επικοινωνία μας και την υποβολή ερωτημάτων από μέρους σας, απαιτείται η ύπαρξη, τουλάχιστον, μικροφώνου και κάμερας.

Αφήστε μια απάντηση