ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Σχ. Έτους 2022-2023

 

λήψης1

Οι γονείς των μαθητών που θα φοιτούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2022- 2023 στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας (έτη γέννησης 2017 και 2018) και δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς (η απόσταση της κατοικίας τους από το Νηπιαγωγείο θα πρέπει να υπερβαίνει  τα 1200 μέτρα) καλούνται να υποβάλουν στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου τη σχετική αίτηση, συνοδευμένη από τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά

από την Δευτέρα  17 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

(εκτός της  Τετάρτης 26 Ιανουαρίου)

(Ώρες 12:15 – 13:00 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

Τα απαιτούμενα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α)Αίτηση  για δωρεάν μεταφορά (θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο  ή θα την κατεβάσετε από ΠΙΟ ΚΑΤΩ ) 

β)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο ή θα την κατεβάσετε από ΠΙΟ ΚΑΤΩ ) 

γ) Λογαριασμός   Δ.Ε.Η.  ή   Ο.Τ.Ε.  ή άλλος λογαριασμός κοινής ωφελείας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή Αντίγραφο εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίου οικον.  έτους) ή  αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου από το TaxisNet  με βάση τα οποία θα γίνει η  πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή και ο υπολογισμός της απόστασης από το Νηπιαγωγείο.

δ) Αριθμός ΑΜΚΑ του παιδιού.       

Για τους μαθητές που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην πλατφόρμα κατά το  προηγούμενο σχολικό έτος και ήδη μεταφέρονται κατά το τρέχον,  χρειάζεται μόνο η συμπλήρωση της αίτησης με εξαίρεση την περίπτωση που  έχει υπάρξει αλλαγή κατοικίας.

 

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

ΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΗΛ. 26960 32092

(ώρες επικοινωνίας 12:15-13:00)

Η ΑΙΤΗΣΗΛήψη αρχείου

ΚΑΙ ΣΕ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟ WORD ΑΠΟ ΕΔΩ: https://www.dropbox.com/scl/fi/e70xl28ojrmcqma9nc7c4/1.doc?dl=0&rlkey=xzmyuouxhfomb27k6ozsff5ia

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΛήψη αρχείου

ΚΑΙ ΣΕ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟ WORD ΑΠΟ ΕΔΩ: https://www.dropbox.com/scl/fi/gci164t12i3fnrf0acv7z/2.doc?dl=0&rlkey=12yahutvxthzofnprslcnnmlf