Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το Νηπιαγωγείο Αιγείρας υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Προϊσταμένη:  Τσώνη Μαρία

Νηπιαγωγοί:  Κούρτη Ιωάννα &  Παλασοπούλου Νικολέττα

Αγγλικών:  Σορώτου Ηρώ