Εκπαιδευτικό Προσωπικό & Ε.Ω.Πρόγραμμα

Το Νηπιαγωγείο Αιγείρας υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προϊσταμένη:  Τσώνη Μαρία

Νηπιαγωγοί:

Τμήμα Α: Κούρτη Ιωάννα

Τμήμα Β: Σμυρνιώτη Θεώνη

Ολοήμερο Τμήμα: Τσώνη Μαρία

Αγγλικών:  —-

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχ. Έτους 2022-2023Λήψη αρχείου