η μουσική

τύμπανα, μαράκες, νότες και τραγούδια

Τι είναι ο ήχος και τι η σιωπή; Πώς παράγουμε ήχους; Τι είναι τα μουσικά όργανα; Μπορούμε να παίξουμε μουσική; Να φτιάξουμε μουσικά όργανα;