Η  Δ/ντρια Π.Ε Έβρου  κ α λ ε ί

Τους  ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στον κυρωμένο τελικό αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί ως Δ/ντές, Δ/ντριες σε σχολική μονάδα, εφ΄ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν νέα Δήλωση Προτίμησης για τα εναπομείναντα σχολεία, έως και την Τρίτη 01/08/2017 και ώρα 15.00.

Λήψη του εγγράφου.

Λήψη της δήλωσης προτίμησης.