Με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή  Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Έβρου εκπαιδευτικοί με θητεία, η οποία λήγει στις 31-7-2020. Για την απόφαση δείτε: Απόφαση τοποθέτησης Δ/ντών Σχ. Μονάδων Π.Ε Έβρου