Για τους εκπαιδευτικούς της  Δ/νσης  Α/θμιας  Εκπ/σης ΄Εβρου Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης θέσης ή οριστικοποίησης τοποθέτησης ως προς τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών τους. Η διαδικασία έχει ως εξής: Στο πεδίο «παρατηρήσεις» στην ηλεκτρονική αίτηση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγράφουν την υπηρεσία που απευθύνονται […]