Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

   Άρθρο 11 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 τ. Α’ 01-08-2017) – Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Δημοτικού Σχολείου

Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας καταρτίζεται ως εξής:

1.    Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

07.00-07.15

  Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης

07.15-08.00

45′

Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

08.00-08.15

15′

Υποδοχή μαθητών

08.15-09.40

85′

1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45′- 2η διδακτική ώρα 40′)

09.40-10.00

20′

Διάλειμμα

10.00-11.30

90′

2η διδακτική περίοδος

11.30-11.45

15′

Διάλειμμα

11.45-12.25

40′

5η διδακτική ώρα

12.25-12.35

10′

Διάλειμμα

12.35-13.15

40′

6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13.15-13.20

5′

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13.20-14.00

40′

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση – Χαλάρωση

14.00-14.15

15′

Διάλειμμα

14.15-15.00

45′

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη – Προετοιμασία

15.00-15.15

15′

Διάλειμμα

15.15-16.00

45′

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

(Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος)

 

2.    Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία

ΤΑΞΕΙΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ενιαίος Τύπος

1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

2

1

1

2

ΓΛΩΣΣΑ

9

9

8

8

7

7

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

5

4

4

4

4

4

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

2

2

2

5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.

4

4

2

2

6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

2

2

7

ΦΥΣΙΚΑ

3

3

8

ΚΟΙΝ. και ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ

1

1

9

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

           

Εικαστικά

2

2

1

1

1

1

Μουσική

1

1

1

1

1

1

Θεατρική Αγωγή

1

1

1

1

10

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

3

3

3

3

2

2

11

ΑΓΓΛΙΚΑ

1

1

3

3

3

3

12 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

3

3

2

2

13

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

2

14

Τ.Π.Ε.

1

1

1

1

1

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

30

30

30

30

30

30

 

Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση