Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού για το σχολικό έτος 2021 – 2022

Συμφώνως με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 13423/ΓΔ4/09-02-2021 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας  (ΦΕΚ Β 491/2021) εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού για το σχολικό έτος 2021 – 2022 από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής κυρία Φωτεινή Εγγλέζου και ακολούθως από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κύριο Αλέξανδρο Νανόπουλο, οπότε τίθεται αυτόχρημα σε εφαρμογή.Λήψη αρχείου