Ε1,Ε2

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού ενημερώθηκαν και συζήτησαν για τα δικαιώματα των παιδιών, συνεργάστηκαν σε ομάδες και με τη μέθοδο του πλακάτ κατέγραψαν τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.
Επιπλέον, δημιούργησαν εννοιολογικούς πίνακες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ηλεκτρονική μορφή αξιοποιώντας το μάθημα και τις γνώσεις των Η/Υ.
  1. Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ ζην

Υποθεματική: Πρόληψη εξαρτήσεων, Ψυχική υγεία

ΤΙΤΛΟΣ: «Εγώ & Εσύ … Δυναμώνουμε Μαζί»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ, «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ»

ΣΤΟΧΟΣ: Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα στην τάξη τόσο μεταξύ των μαθητών, όσο και μεταξύ των μαθητών με τον εκπαιδευτικό . Ένας δεύτερος στόχος είναι τα παιδιά να μπουν σε μια διαδικασία διερεύνησης του εαυτού τους, οριοθέτησης των σχέσεων τους με τους άλλους και υιοθέτησης στάσεων, αξιών και συμπεριφορών που τους αντιπροσωπεύουν.

  1. Θεματική: Φροντίζω το Περιβάλλον

Υποθεματική: Οικολογική Συνείδηση, Αειφόρος Ανάπτυξη, (Φιλοζωία)

ΤΙΤΛΟΣ: «Δες τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός ακηδεμόνευτου σκύλου»

ΣΤΟΧΟΣ: Η πρόταση εργαστηρίων «Δες μέσα από τα μάτια ενός ακηδεμόνευτου σκύλου» δίνει έμφαση στην κριτική σκέψη, στη δημιουργική γραφή και στην αξιοποίηση κυρίως του ενδιαφέροντος και των ιδεών των παιδιών σχετικά με τους αδέσποτους σκύλους.

3. Θεματική: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική: Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, Εθελοντισμός

ΤΙΤΛΟΣ: Η σχολική διαμεσολάβηση ομηλίκων ως μέθοδος ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων

ΣΤΟΧΟΣ: Η σχολική διαμεσολάβηση ομηλίκων αποτελεί εναλλακτική μέθοδο για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων ανάμεσα στους/στις μαθητές/ριες. Η προσπάθεια για επικοινωνία, ενσυναίσθηση και ισότιμη εμπλοκή των δύο πλευρών σε συγκρούσεις επιχειρεί να εισάγει τη σχολική κοινότητα στη συνεργατική κουλτούρα προάγοντας τη δημοκρατία και την κοινωνική συμμετοχή.

4. Θεματική: Δημιουργώ και Καινοτομώ

Υποθεματική: STEM/STEAM

ΤΙΤΛΟΣ: «Η Σχολική Τάξη συναντά τον Επιστήμονα»

ΣΤΟΧΟΣ: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ταξίδεψε τους μαθητές και τις μαθήτριες στον συναρπαστικό κόσμο της Επιστήμης, αλλά και των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες, μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τις δεξιότητες του«μικρού επιστήμονα», δημιουργικές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε ένα συνεργατικό πλαίσιο .

ΕΙΚΟΝΑ