Δ1,Δ2

1ο εργαστήριο : ΕΥ ΖΗΝ

Τίτλος: Μαθαίνω τον Κ.Ο.Κ.

Στόχοι : Καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν τη γνωριμία με τον Κ.Ο.Κ. και τρόπους ασφαλούς μετακίνησης.

2ο εργαστήριο : Φροντίζω το περιβάλλον

Τίτλος: Το νερό πηγή ζωής.

Στόχοι : Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση και την ωφέλεια του νερού στη ζωή μας.

3ο εργαστήριο : Ενδιαφέρομαι και ενεργώ

Τίτλος: Έχω δικαίωμα να μιλήσω και να εκφραστώ.

Στόχοι : Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία λόγου και έκφρασης.

4ο εργαστήριο : Δημιουργώ – Καινοτομώ

Τίτλος: Ήλιος – πλανήτες – εποχές

Στόχοι : Γνωριμία με το ηλιακό μας σύστημα την κίνηση της γης και τη δημιουργία των εποχών.

IMG 20230321 112658

dav

IMG 20230503 122918

 

Στόχος του  εργαστηρίου ήταν η γνωριμία των παιδιών με το ηλιακό σύστημα, την κίνηση της γης και τη δημιουργία των εποχών.

1679565250976 1679565250982