Γ1,Γ2

Τίτλος : Γνωρίζω, φροντίζω και προφυλασσω το σώμα μου.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με παιχνίδι γνωριμίας των μαθητών  και το συμβόλαιο της τάξης .Ακολουθησαν συζητήσεις, ζωγραφιές με θέμα την οικογένεια αλλά και το σώμα τους και γραπτές δραστηριότητες .
Τίτλος: Μαθαίνω την πόλη μου .
Τα παιδιά  μίλησαν για τις γειτονιές τους ,είδαν βίντεο με τα ομορφότερα και ιστορικοτερα σημεία της πόλης αλλά και αναζήτησαν πληροφορίες και κατασκεύασαν αφίσες με τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης μας .Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη σε ένα από αυτά και συγκεκριμένα στην Αχαια Κλάους.
 Τίτλος : Στην τσέπη χαρτζιλίκι
Τα παιδιά μέσω της ιδεοθυελλας έρχονται κοντά με τις έννοιες επάγγελμα, οικονομία, μισθός ,ανάγκες, επιθυμιες. Μέσα από δραστηριότητες, εικόνες , γραπτές ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και συζητήσεις μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τα χρήματα τους.
Τίτλος : Αποδέχομαι το διαφορετικό .
Στα πλαισια του προγράμματος αυτού έγινε κατασκευή αφίσας” το χαρουμενο λιβάδι ” και ανάγνωση σχετικού κειμένου. Ακόμα, προβολή βίντεο με θέμα τη διαφορετικότητα. Ακολούθησαν ζωγραφιές και συζητήσεις.
IMG 20230526 122818 IMG 20230526 131651 1