Επικοινωνία

    Δ/νση Σχολείου: Κρεστένων 12  Τ.Κ. 26332 , Πάτρα.

    Τηλέφωνο: 

    E-mail: mail@51dim-patras.ach.sch.gr