ΕΓΓΡΑΦΟ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θέμα: Εξεταστέα ύλη των εξεταζόμενων στις προαγωγικές εξετάσεις μαθημάτων της Α΄ και Β’ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Το θέμα της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις, απασχόλησε την ολομέλεια του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, στη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2022. Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., προκειμένου να παράσχει στα υπερκείμενα όργανα χάραξης και άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής την απαιτούμενη ενημέρωση/ανατροφοδότηση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αποστείλει το παρόν υπόμνημα και να σημειώσει τα εξής:

Δεδομένων των δυσχερειών υπό τις οποίες διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία και κατά το τρέχον σχολικό έτος, πολλοί/ές διδάσκοντες/ουσες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους και διατυπώνουν την εκτίμηση ότι  είναι αδύνατη η ολοκλήρωση – και πολύ περισσότερο η εμπέδωση από τους/τις μαθητές/τριες – της εξεταστέας ύλης. Η αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, που προτείνεται ως λύση από την εγκύκλιο 29601/ΓΔ4/26-03-2022, δεν είναι εφικτή σε όλες τις περιπτώσεις, καθότι προσκρούει σε διάφορα οργανωτικά προσκόμματα (αιτήματα για επιπλέον διδακτικό χρόνο από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων της ίδιας σχολικής μονάδας, απουσίες εκπαιδευτικών λόγω των υγειονομικών μέτρων κ.α.).

Ως εκ τούτου, προτείνουμε: α) Να εξεταστεί από το ΙΕΠ η κατά περίπτωση μείωση της ύλης, με βάση τη συνολική εικόνα κάλυψης της ύλης στα διάφορα εξεταζόμενα αντικείμενα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής μπορεί να συμβάλει με συγκεκριμένες προτάσεις.   β) Να εξεταστεί η δυνατότητα απενεργοποίησης των θεμάτων της ΤΘΔΔ που θα τεθούν εκτός ύλης   γ) Να δοθεί η δυνατότητα επανάληψης της κλήρωσης ή επιλογής μεταξύ κληρωθέντων θεμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε απαραίτητο, σε εύθετο χρόνο και υπό το φως των πορισμάτων που θα εξαχθούν από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, να αποτιμηθεί εν συνόλω η παιδαγωγική σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα της Τράπεζας Θεμάτων.

 

 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.