Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας να συμμετάσχουν σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο (Webinar), με τίτλο:

“Η εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο , Μέρος Α΄

Αρχές & Φιλοσοφία, Μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Μαθησιακά οφέλη

 

που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021 κατά τις ώρες 18:00 – 20:00.

Σκοπός του ιστοσεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06 σχετικά με τη φιλοσοφία,  τις αρχές και τα παιδαγωγικά οφέλη από την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική ηλικία για τη γνωστική, κοινωνική, γλωσσική και διαπολιτισμική ανάπτυξη των παιδιών.

Το επιμορφωτικό ιστοσεμινάριο οργανώνεται από την κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) στο 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πρέπει να συνδεθούν μέσω Cisco Webex Meetings στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/andrimaria

 

Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης, που είναι προαιρετική.

 

Με εκτίμηση,

Μαρία Ανδριτσοπούλου,

ΣΕΕ Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06),

4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Email: mariandrits@gmail.com

 

Δημοσιεύθηκε στην Αγγλικών, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δασκάλων, Δευτεροβάθμια, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιμορφωτικές δράσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.