Αρχεία ανά ημέρα: 12 Μαΐου 2019

Άτυπο Σχολικό Δίκτυο-Διασχολικό Πρόγραμμα Το Αειφόρο Σχολείο

Επιμορφωτική συνάντηση-σεμινάριο – Μετασχηματίζοντάς το σε Αειφόρο Σχολείο- Καλές και εφαρμόσιμες πρακτικές 14 Μαΐου 2019 / 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου/18.00-21.00 Δηλώσεις συμμετοχής εδώ Υπεύθυνος : Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Σ.Ε.Ε για την Αειφορία

Δημοσιεύθηκε στη Αειφορίας | Σχολιάστε