Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο του 4ου ΠΕ.ΚΕ.Σ Αττικής

 Το  4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα τη Ν. Σμύρνη (Λ. Συγγρού 165) έχει ως αποστολή τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων καθώς και των Ε.Κ., τον συντονισμό των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, την οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής των εκπαιδευτικών,  την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.

Στην περιοχή αρμοδιότητας του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ιδρύθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) δυο (2) Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) με έδρα τη Νέα Σμύρνη και ένα (1) Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία με το άρθρο 12 του παραπάνω νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση, δομή και λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. βλ.

  1. «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (Ν. 45747/2018,  ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018).
  2.  «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου». (158733/ΓΔ4, ΦΕΚ 4299/τ.Β’/27.09.2018).
  3. Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Για τη λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ βλ.
  1. Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης(Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους

 

 

Κατηγορίες: Καλωσόρισμα -Χαιρετισμός. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.