Αρχείο ετικέτας ΜΕΛΙΣΣΑ

Μουσείο Μελισσοκομίας και Φυσικής Ιστορίας της Μέλισσας

Το Μουσείο Μελισσοκομίας και Φυσικής Ιστορίας της Μέλισσας ιδρύθηκε στο νησί της Ρόδου την τελευταία δεκαετία από την Μελισσοκομική Δωδεκανήσου.Στο Μουσείο μπορεί να μάθει κανείς λεπτομέρειες για τη βιολογία της μέλισσας, για την παρασκευή του βασιλικού πολτού, για τη γύρη, το κερί, την πρόπολη και το δηλητήριο. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για τα διάφορα είδη μελιού ανά τον κόσμο, καθώς και μηχανήματα και εργαλεία σχετικά με τη μελισσοκομία (κυψέλες, μηχανήματα, πρέσες, μελιτοεξαγωγείς κ.ά.)Στο μουσείο πραγματοποιείται παρουσίαση παλιών και σύγχρονων μεθόδων μελισσοκομίας, παλαιών εργαλείων, πειραματικών κυψελών παρατήρησης, ενημέρωση για την ζωή της μέλισσας και για τα προϊόντα της και ανάλυση των φυσικών χαρακτηριστικών του μελιού στο χημείο ποιοτικού ελέγχου της μονάδας