Μετά την καθαίρεση της προβληματικής τοιχοποιίας και την αποξήλωση του δαπέδου, στρώθηκε νέο δάπεδο και έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση και το χτίσιμο των εσωτερικών χώρων. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου και, όταν αυτή ολοκληρωθεί, θα ακολουθήσουν τα επιχρίσματα των τοίχων. Κυρίαρχο στοιχείο που αναδεικνύεται μέχρι τώρα είναι η αύξηση του διαθέσιμου χώρου και η αναμενόμενη βελτίωση της λειτουργικότητας της χρήσης αυτού. Διαβάστε όλο το άρθρο »