Μετά την καθαίρεση της προβληματικής τοιχοποιίας και την αποξήλωση του δαπέδου, στρώθηκε νέο δάπεδο και έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση και το χτίσιμο των εσωτερικών χώρων. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου και, όταν αυτή ολοκληρωθεί, θα ακολουθήσουν τα επιχρίσματα των τοίχων. Κυρίαρχο στοιχείο που αναδεικνύεται μέχρι τώρα είναι η αύξηση του διαθέσιμου χώρου και η αναμενόμενη βελτίωση της λειτουργικότητας της χρήσης αυτού.
Παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες προετοιμασίας του υπόλοιπου εσωτερικού χώρου του ισογείου καθώς και του διαδρόμου προς τις τουαλέτες των μαθητών, όπου μετά την καθαίρεση του παλαιών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση νέων, γίνεται η προετοιμασία των επιφανειών για τον επαναχρωματισμό τους.
Με μοναδικό «αντίπαλό» μας το χρόνο, οι εργασίες συνεχίζονται αμείωτες, με την αμέριστη επιμέλεια του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, και ευελπιστούμε στην έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.