Στα πλαίσια των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το Σχολείο διοργανώνει στις 14 Φεβρουαρίου 2013 εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Στ’ τάξης στο εργοστάσιο τσιμέντου της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ στο Μηλάκι. Οι στόχοι της επίσκεψης αφορούν στην επαφή των μαθητών με τη  λειτουργία του πρωτογενούς και δευτερογενούς οικονομικού τομέα στην περιοχή μας, της εργασίας και της παραγωγής προϊόντων καθώς και των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών αυτής της διαδικασίας.

Η μετάβαση και η επιστροφή των μαθητών θα γίνει με λεωφορείο που θα μας παραχωρηθεί δωρεάν, πλήρως ελεγμένο και κατάλληλο για τη μεταφορά μαθητών. Κατά την επίσκεψη στους χώρους του εργοστασίου μαθητές και εκπαιδευτικοί θα ξεναγηθούν από κατάλληλο άτομο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου και στη συνέχεια οι μαθητές θα ακολουθήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.