Πατώντας στην ακόλουθη εικόνα μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομη αποτίμηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος «Γερά δόντια- Χαρούμενα παιδιά».

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν απεικονίζουν ορισμένες από τις δραστηριότητες του προγράμματος. Για το ίδιο θέμα μπορείτε να διαβάσετε και προηγούμενες δημοσιεύσεις (αναζητήστε τες στην κατηγορία ¨Δραστηριότητες- Καινοτόμα προγράμματα».