Στα email των γονέων των μαθητών που αποφοίτησαν από την ΣΤ τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος, έχει αποσταλεί ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Παρακαλούμε διαβάστε τα email σας.