Τον Σεπτέμβριο του 2011 δημιουργήθηκε το παρόν ιστολόγιο ενημέρωσης. Για όλα αυτά τα χρόνια αποτέλεσε το βασικό μέσο ενημέρωσης και προβολής των δραστηριοτήτων του σχολείου μας, μαζί με τις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα. Το ιστολόγιο φιλοξενείται στους διακομιστές του Σχολικού Δικτύου με επιλεγόμενο θέμα το Arclite, που όμως στο διάστημα αυτό έδειξε την ηλικία του, καθώς δεν είναι συμβατό με φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα.

Καθώς η αλλαγή θέματος στο υπάρχον ιστολόγιο θα ανέτρεπε την εμφάνιση άρθρων, φωτογραφικών και του συνόλου του δημοσιευμένου υλικού, επιλέξαμε να μεταβούμε σε ένα νέο ιστολόγιο, με νέο θέμα, που αφενός είναι πλήρως συμβατό με φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα, αφετέρου ενσωματώνει νέα λειτουργικότητα στην επιλεκτική προβολή άρθρων.

Το νέο μας ιστολόγιο βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:  https://blogs.sch.gr/deutero/

Το παρόν ιστολόγιο θα παραμείνει στη διεύθυνση αυτή, με το σύνολο του υλικού που είναι αναρτημένο.