Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για τις τάξεις/τμήματα του σχολείου από 1 Ιουνίου 2020.

Επισημαίνουμε πως η κατανομή των μαθημάτων που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί-υπεύθυνοι  των τάξεων/τμημάτων (δασκάλες και δάσκαλος των τάξεων/τμημάτων) είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιείται ανάλογα με το σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκαίων ενοτήτων της ύλης.

Το πρόγραμμα ισχύει με ακρίβεια ως προς την κατανομή των ωρών των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Ωρολόγιο πρόγραμμα τάξεων/τμημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών ειδικοτήτων