Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα της Δευτέρας 1 Ιουνίου- πρόγραμμα τμημάτων. 

Η κατανομή των εκπαιδευτικών αντικειμένων θα τροποποιηθεί, προς υλοποίηση των οδηγιών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διδασκαλία των βασικών ενοτήτων ανά τάξη και μάθημα.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών ειδικοτήτων