Η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 13 Μαρτίου εκπαιδευτική επίσκεψη της Ε τάξης στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού αναβάλλεται. Η επίσκεψη έχει επαναπρογραμματιστεί για τον Μάιο. Στους μαθητές θα επιστραφούν τα χρήματα που έχουν δώσει και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για εκ νέου δήλωση συμμετοχών σε μεταγενέστερο χρόνο.