Οι εκπαιδευτικοί της Ε’ τάξης προγραμματίζουν εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 στην Αθήνα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με σκοπό:

  • Επίσκεψη στην έκθεση ρομποτικής  CITY OF ROBOTS – Η Πόλη των Ρομπότ, τη μεγαλύτερη έκθεση στην Ευρώπη, που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Η επίσκεψη γίνεται στο πλαίσιο του τριμηνιαίου προγραμματισμού διδακτικών επισκέψεων των τάξεων. Οι μαθητές θα συνοδεύονται από τις δασκάλες τους. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με μισθωμένο λεωφορείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση που δόθηκε στους μαθητές. Για τη συμμετοχή των μαθητών είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα,  το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3 Μαρτίου, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί αν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών και να διεκπεραιωθούν εγκαίρως οι υπηρεσιακές διαδικασίες έγκρισης της επίσκεψης.  Δηλώσεις συμμετοχής που θα επιστραφούν μετά την ημέρα αυτή δε θα γίνουν δεκτές, καθώς πρέπει να γίνει κράτηση του λεωφορείου. Οι μαθητές θα αναχωρήσουν από το σχολείο στις 08.00 και θα επιστρέψουν στις 15.30.