1. Προσφορά φωτοαντιγραφικού χαρτιού: Λόγω την περιορισμένων διαθέσιμων μέσων που εξασφαλίζει το  σχολείο από τη Σχολική Επιτροπή, παρακαλούμε όσους επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα να μας εξασφαλίσουν ένα πακέτο φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 ανά οικογένεια (ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών τους που είναι στο σχολείο) για τις εργασίες που δίνονται στους μαθητές, καθώς εξαντλήθηκε το σύνολο του χαρτιού που είχε συγκεντρώσει το σχολείο. Όσες οικογένειες ανταποκρίθηκαν στο ίδιο κάλεσμά μας στην αρχή της σχολικής χρονιάς, παρακαλούνται να μη λάβουν υπόψη το μήνυμα αυτό. Παρακαλούμε το χαρτί να είναι 80 γραμμαρίων, καθώς το ελαφρύτερο χαρτί δημιουργεί συνεχείς εμπλοκές στο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, με αποτέλεσμα μεγάλη σπατάλη χαρτιού και αναλωσίμων.

2. Έγκαιρη προσέλευση μαθητών: Με λύπη μας διαπιστώνουμε πως συνεχίζεται η καθυστερημένη πρωινή προσέλευση ορισμένων (και κατά βάση των ίδιων) μαθητών. Επισημαίνουμε πως το κλείδωμα της πόρτας είναι υποχρεωτικό στις 8.15 για την ασφάλεια μαθητών, προσωπικού και εγκαταστάσεων. Το σχολείο δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των μαθητών που περιμένουν έξω από την πόρτα της αυλής για το διάστημα που απαιτείται έως ότου βρεθεί ελεύθερος εκπαιδευτικός για να τους ανοίξει την πόρτα.