Ενημερώνουμε πως από τις 27-11-2019 δεν υπάρχει τοποθετημένος ψυχολόγος στο σχολείο, λόγω της παραίτησης της ψυχολόγου που είχε τοποθετηθεί για τη λειτουργία της ΕΔΕΑΥ.

Καθώς αναμένεται η θέση να προκηρυχθεί ξανά, θα σας ενημερώσουμε όταν υπάρχει εκ νέου τοποθέτηση στο σχολείο. Έως τότε η λειτουργία της ΕΔΕΑΥ συνεχίζεται με μόνη την παρουσία της κοινωνικής λειτουργού.