Λόγω αναγκαστικής αλλαγής στις ημέρες που διατίθεται εκπαιδευτικός που συμπληρώνει ωράριο και σε άλλα σχολεία, το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων τροποποιείται αναγκαστικά. Στους μαθητές δόθηκε το πρόγραμμα που θα ισχύσει μόνο για την εβδομάδα 14-18 Οκτωβρίου. Στο τέλος της εβδομάδας αυτής θα δοθεί στους μαθητές νέο πρόγραμμα, το οποίο ευελπιστούμε να παραμείνει σε ισχύ επί μακρόν.

Το σχολείο μας μοιράζεται με άλλα σχολεία τους 7 από τους 23  εκπαιδευτικούς που μετέχουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, η σύνταξή του είναι ιδιαίτερα απαιτητική, αφού οι ημέρες και οι ώρες διάθεσης των εκπαιδευτικών είναι συγκεκριμένες, ενώ οποιαδήποτε αλλαγή στα σχολεία διαμοιρασμού επιφέρει αναγκαστικές αλλαγές και στο δικό μας σχολείο, όπως στην προκείμενη περίπτωση.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στη σχετική σελίδα του ιστολογίου