Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στο ΒΑ τμήμα του ισογείου του σχολείου και αφορούν την καθίζηση του πατώματος και τις εκτεταμένες ρηγματώσεις της τοιχοποιίας. Παρουσία του Δημάρχου, των υπεύθυνων αντιδημάρχων και υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου έγινε εκτίμηση των απαραίτητων εργασιών που αφορούν: α) την αποξήλωση του πατώματος του ισογείου που έχει υποστεί καθίζηση και την αντικατάστασή του, β) το γκρέμισμα της τοιχοποιίας στους χώρους των γραφείων εκπαιδευτικών & διευθυντή, αιθουσών τμήματος ένταξης και εργαστηρίου υπολογιστών και την ανέγερση νέας, γ) τη μελέτη των παρεμβάσεων που απαιτούνται περιμετρικά του κτιρίου για την αποστράγγιση του εδάφους και την επισκευή της βόρειας πλευράς. Θα προηγηθούν οι εργασίες που αφορούν το εσωτερικό του κτιρίου, ώστε αυτό να είναι έτοιμο για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.